277434798_3048791195334857_8538478073891513546_n
news_126

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ოლიმპიადის გამარჯვებული

სკოლა “პოლიგლოტი” ულოცავს XI კლასის მოსწავლეს თამარ ერაძეს ჰარვარდის უნივერსიტეტის საშემოდგომო ოლიმპიადაში გამარჯვებას.